Startpagina | Nieuws | Wie zijn wij ? | Disclaimer | Links | Sitemap

Alles over alternatieve energiebronnen

Welkom

Welkom bij alternatieve-energiebronnen.nl, een website vol informatie over alternatieve manieren van het opwekken van energie.

Behoud van de toekomst

We praten over periodes van 50 tot 100 jaar maximaal, maar dan zullen de fossiele brandstoffen op zijn. Door spectaculaire verbeteringen en bezuinigingen op het verbruik van olie en gas zullen we nog jaren deze energiebronnen kunnen gebruiken om zo onze huidige levensstijl te continueren. Het is echter van groot belang dat er alternatieven gevonden worden die niet alleen vele eeuwen beschikbaar moeten blijven, maar ook milieuvriendelijk zijn.

Is het wijzigen van onze levensstijl geen optie ?

Natuurlijk is de manier waarop er nu wereldwijd omgesprongen wordt met energie niet de correcte. Een verregaande verbetering van technieken en het vergroten van het bewustzijn van de mensheid en het verminderen van schadelijke milieu-effecten is een absolute must. Echter het teruggaan naar een leven zoals honderden jaren geleden, zou desastreuze gevolgen hebben voor de mensheid.

Het is niet mogelijk om zonder moderne technieken (die hun energie ontvangen van fossiele brandstoffen) de mensheid te voorzien van eten, drinken en zorg. Zowel de productie van eten als de bevoorrading van grote steden zou falen, waardoor hongersnood en burgeroorlogen zouden ontstaan met als gevolg dat uiteindelijk miljarden mensen zouden sterven. Het is dus geen goede oplossing om te gaan leven zoals onze verre voorouders deden, ook al zouden we het willen.

Op deze website proberen we u te informeren over het belang van de zoektocht naar goede alternatieve energiebronnen en geven we u inzicht hoe dat moet en behandelen we de belangrijkste alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-energie in groter detail en de maatschappelijke ontwikkelingen op dat gebied.

Veel leesplezier !

Maak uw keuze uit onderstaande informatie

Wat is alternatieve energie ? Alternatieve energie is het benutten van reeds aanwezig energiepotentieel dat niet primair in de ...

Wat is groene energie ? De definitie van groene energie is volgens het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordeni...

Het streven naar alternatieve energie bronnen Record hoge prijzen aan de pomp, continu problemen in het Midden-Oosten, Nigeria, en andere belan...

Windenergie als alternatieve energie opwekking Hoewel het veel minder duur om in eerste instantie aangesloten op het net te krijgen van de lokal...

Zonne-energie : een onbeperkte bron Fotovolta sche cellen-die zwarte vierkantjes een array die bestaat uit een zonnepaneel-worden ste...

Is kernenergie een alternatieve energiebron ? Veel onderzoekers geloven dat de kracht van het atoom in kernsplijting reacties is de belangrijks...

Geothermische energiebronnen We moeten alles doen wat mogelijk is geothermische energie technologie n te ontwikkelen. Dit is e...

Waterkracht energie Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) werd bedacht door de Franse ingenieur Jacques D'Arsonval i...

Bio-brandstoffen als alternatief Biobrandstoffen worden geproduceerd door omzetting van organische stof in brandstof voor het aand...

Ook het leger gebruikt alternatieve energie Het Amerikaanse leger weet dat zijn takken hun denken over hoe deel te nemen in 'het theater van ...

Beleggen in alternatieve energie Alternatieve energie voorraad portefeuilles zijn een groot deel van het financieel plan een moder...

Alternatief energiezuinig huis De Nederlandse overheid stimuleert al jaren via allerlei soorten subsidies enerzijds het gebruik ...

Alternatieve energie en de maatschappij